Vergroenen, herinrichten en ontwikkelen van woonstraten, parken en nieuwbouwlocaties. Buro Mink ondersteunt tuin- en landschapsarchitecten, adviesbureaus, projectontwikkelaars en gemeenten met deze vraagstukken. Een bureau dat opdrachtgevers adviseert en begeleidt bij het uitwerken en realiseren van projecten in de openbare ruimte.

Buro Mink werkt al jaren samen met verschillende landschapsarchitecten. Tijdens het ontwerptraject worden er kostencalculaties gemaakt. Hiermee wordt getoetst of het budget van de de opdrachtgever overeenkomt met het gemaakte ontwerp. Aan de hand van de kostencalculaties kan op maat worden geadviseerd in materiaalkeuzes en eventuele bezuinigingen. Daarnaast ondersteunt Buro Mink ook met tekenwerk; zoals het digitaliseren van een schetsontwerp naar een maatvaste tekening, het opstellen van dwarsprofielen en details.

Voor diverse opdrachtgevers waaronder adviesbureaus, projectontwikkelaars en gemeenten verzorgt Buro Mink al jaren de complete uitvoeringsvoorbereiding van projecten in de openbare ruimte. Het definitieve ontwerp wordt in overleg met de landschapsarchitect en/of opdrachtgever vertaald naar een maatvaste uitvoeringstekening voorzien van de benodigde profielen en details. Voor de uitvoering wordt naast de tekeningen een RAW-bestek of een werkomschrijving met een directiebegroting opgesteld. 

Buro Mink denkt mee en adviseert in het aanbestedingstraject. Indien nodig kan er ondersteuning worden verleend in het beantwoorden van vragen die gesteld worden tijdens de Nota van Inlichtingen, controle van de inschrijfstaat en het opstellen van vergelijkingsstaat. 

                     

“Welke aanbestedingsprocedure moet er gevolgd worden?” en “Welke EMVI-criteria kunnen het beste worden toegepast?”
 

Buro Mink stelt onderhoudsbestekken op. Dit kan op basis van frequentie of beeldposten. Bij beeldposten wordt gebruik gemaakt van de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte  van de CROW.

 

Producten:

 • Inventarisatie bestaande situatie;
 • Maatvaste uitvoeringstekeningen en/of uitzettekeningen;
 • Details en profielen;
 • Hoeveelhedentekeningen en -staat;
 • Grondbalans;
 • RAW-bestek en/of werkomschrijving (aanleg- en onderhoudsbestekken);
 • Directiebegroting.

Naast de uitvoeringsvoorbereiding ondersteunt Buro Mink opdrachtgevers bij de uitvoering. Dit kan door alleen het technisch toezicht uit te voeren, maar ook door de totale directievoering en toezicht te verzorgen. Zo heeft Buro Mink de afgelopen jaren diverse woonwijken en andere project begeleidt tijdens de uitvoering. Voor Buro Mink is een goede samenwerking met de aannemer en de opdrachtgever een belangrijk werkwijze. 

 
“Samen maken we het project.”
 

Producten:

 • Technisch toezicht en directievoering;
 • Communicatie met betrokken partijen;
 • Beoordelen van afwijkingen, gevraagde rapportages, ect;
 • Bijhouden van administratie en financiën;
 • Houden van werk- en bouwvergaderingen;
 • Verzorgen van voor- en eindoplevering;
 • Controleren en verzorgen opleverdossier.

 

 

Buro Mink
Groeneweg 2 – 8181 RX Heerde
06 52 65 37 64
info@buromink.nl / www.buromink.nl